De leerling kan in betekenisvolle verhoudingssituaties een deel aanvullen tot een geheel en dit complement benoemen met een breuk.

We werken aan het doel door korte opdrachten te maken en uiteindelijk jouw diploma te halen voor dit doel!

Oefening 1
Oefening 2
Oefening 3
Oefening 4
Diploma voor dit doel